Priser & villkor

Högkostnadsskydd & tandvårdsbidrag

2008 infördes ett högkostnadsskydd och ett tandvårdsbidrag. Det innebär i korthet att patienten får betala hela kostnaden upp till 3000 kr. Det som överstiger 3000 kr upp till 15000 kr, ersätts med 50%. Allt som överstiger 15 000 kr ersätts med 85%. Denna kostnad ackumuleras under 1 år. Med ”kostnaden” avses här priset i den statliga ”referensprislistan”. Den hittar man på www.tlv.se. I de fall vårt pris överstiger det i referensprislistan är det överskjutande beloppet inte ersättningsgrundande.

Vill du jämföra priser med andra mottagningar så titta gärna på www.tandpriskollen.se.

Du får årligen ett tandvårdsbidrag på 300 kr, som betalas ut av Försäkringskassan direkt till vårdgivaren. Är du 20-29 år eller över 75, får du 600 kr per år. Det finns möjlighet att spara beloppen i 2 år. Bidraget kan du välja att använda hos oss – beloppet dras då av från bruttokostnaden. Priserna här nedan anges som bruttokostnad, dvs utan eventuellt statligt bidrag.

Fullständig prislista finns på praktiken!

Bastandvård

Detta är exempel på vanliga åtgärder och inte en fullständig prislista.

Åtgärd Bruttokostnad
Årlig undersökning inkl röntgen 1015
Akut undersökning enstaka tand/problem 425
En röntgenbild 75
Avlägsnande av tandsten vid undersökning 326-590
Lagning tand composit (plastfyllning) 775-1895
Rotfyllning 3825-6495
Tandutdragning 1295-1975
Operativt avlägsnande av tand/vävnad 3825-4555

Protetik

Nedanstående åtgärder innefattar tandteknikerarvode. Vi arbetar i huvudsak med Arvidssons Tandtekniska laboratorium i Alingsås. Kostnad för material kan tillkomma. Du får 2 års garanti på fast cementerade protetiska arbeten och 1 års garanti på avtagbara protetiska arbeten.

Åtgärd Bruttokostnad
Krona fr 6075
Gjuten pelare 3470
Hel över- eller underkäksprotes 10065
Bettskena 2295-3925

Implantat

Priset kan variera mycket beroende på hur många och vilken sorts ”skruvar” som används. I nuläget kan prisuppgift endast lämnas efter undersökning och diskussion angående dina individuella förutsättningar, behov och önskemål.

Övrig information

Inför varje behandling lämnar vi en prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

I priserna för bastandvården inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden.

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Tandvårdsersättning utgår inte för kosmetisk tandvård.

”Referensprislistan” utgör en del av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets föreskrift om statligt tandvårdsstöd TLVFS 2009:1. Hela listan finns på www.tlv.se

Du betalar direkt vid varje besök, antingen med kontanter eller med kort. Visa, MasterCard accepteras, dock ej American Express. Sena återbud eller uteblivande från avtalad tid debiteras.